Cookies & privacy

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer

Ok
Uitvaartcentrum Den Tandt | Begrafenisonderneming Herzele
Algemene voorwaarden
Wat doen bij
een overlijden?
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Eens geaccepteerd door de medecontractant primeren onze verkoopsvoorwaarden.

Facturen voor leveringen van goederen en bewezen diensten worden aan de klant berekend volgens de bestelbon door deze laatste ondertekend. Belastingen en andere lasten zullen eveneens voldaan dienen te worden door de medecontractant.

Klachten betreffende geleverde goederen of gepresteerde diensten dienen aangetekend te geschieden  binnen de 2 werkdagen na levering en/of uitvoering. Na deze termijn zal geen enkele klacht nog aanvaard worden.

Alle bestellingen geschieden in eigen naam en met sterkmaking van de persoon die de bestelbon tekende voor de erfgenamen. De besteller is dan ook gehouden tot betaling van de factuur welke ook zijn verhouding tot derden en/of overledene is.

Alle facturen zijn contant betaalbaar één maand na de factuurdatum ter zetel van de firma. Niet-betaling op de vervaldag brengt van rechtswege, automatisch en zonder ingebrekestelling een intrest van 15% per jaar mede. Bovendien zal het factuurbedrag , uit hoofde van onherroepelijk schadebeding, verhoogd worden met 5% van het factuurbedrag, met een minimum van 40EURO, indien de aangetekende ingebrekestelling niet binnen de 10 dagen gevolgd wordt door betaling. Huidig strafgeding zal toegepast worden zelfs bij overmacht.

In geval aan de klant uitdrukkelijk termijnen van betaling worden toegestaan, zal de niet-betaling van het conventioneel verschuldigd bedrag op elke vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling het verval van de gemakkelijkheid van betaling meebrengen, alsmede de onmiddellijke eisbaarheid van het openstaand saldo.

Alle geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oudenaarde.

Afscheid nemen van iemand die we graag zien, went nooit. Het maakt vele intense emoties en vragen los. Verdriet verandert. Verdriet doet je anders horen, anders zien, anders waarnemen, anders voelen... maar nooit vergeet je wie eens jouw leven anders maakte, hoop, zin en levenslust gaf...